Температурын аюултай орчинд 4 цагаас илүү хадгалсан хүнсийг бүү хэрэглээрэй.

Нэмэгдсэн: 2019-02-02 05:56:59

Температурын аюултай орчинд 4 цагаас илүү хадгалсан хүнсийг бүү хэрэглээрэй.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл