ТВ9: Үйлдвэрлэсэн он сар бичигдээгүй бялууг хөлдөөсөн байдлаар ил задгай худалдаалж байна

Нэмэгдсэн: 2018-12-26 09:01:10

ТВ9: Үйлдвэрлэсэн он сар бичигдээгүй бялууг хөлдөөсөн байдлаар ил задгай худалдаалж байна


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл