ТВ5: "Түмэн сүрэг" мал нядалгааны газрын үйл ажиллагааг зогсоолоо

Нэмэгдсэн: 2018-11-05 02:53:27

ТВ5:


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл