Вакцины тээвэрлэлт, хүлээн авалт, хадгалалтын байдалд хяналт шалгалт хийжээ

Нэмэгдсэн: 2018-10-23 04:14:40

Вакцины тээвэрлэлт, хүлээн авалт, хадгалалтын байдалд хяналт шалгалт хийжээ

Бүгд найрамдах Энэтхэг улсаас импортлосон 49047, 49048 цувралын дугаартай бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх амьд вакцины тээвэрлэх, хүлээн авах, хадгалалтын байдалд Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийжээ.

Түүнчлэн Мэргэжлийн хяналтын газраас "Үдийн цай" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч ААН, байгууллага, сургуулийн удирдлагуудтай гурвалсан гэрээ байгуулж, “Боловсролын байгууллагын орчин нөхцөл, сургалтын чанар, үр дүнд нөлөөлөх нь", "Үдийн цай" хөтөлбөрт анхаарах асуудлууд, цаашид авах арга хэмжээ", "Хуванцар савны хэрэглээ", "Үйлдвэрлэлийн технологийн карт боловсруулах, бүртгэл хөтлөлт" зэрэг сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. 

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл