Зөвшөөрөлгүй, ил задгай худалдааг зогсоов

Нэмэгдсэн: 2018-10-18 07:17:20

Зөвшөөрөлгүй, ил задгай худалдааг зогсоов

Архангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас "Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад- Иргэн таны оролцоо" сарын аяны хүрээнд ил задгай худалдаалж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдалд Эрдэнэбулган сумын ЗДТГ, аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зѳвшѳѳрѳлгүй, ил задгай худалдаа эрхэлж байсан зургаан иргэний үйл ажиллагааг таслан зогсоож иргэдэд гарч болзошгүй хордлого, халдвар,эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар заавар зѳвлѳгѳѳ ѳгөв.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл