Хүнс үйлдвэрлэгчдийг сургалтанд хамрууллаа

Нэмэгдсэн: 2018-10-15 09:24:41

Хүнс үйлдвэрлэгчдийг сургалтанд хамрууллаа

“Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад – иргэн таны оролцоо” аяны хүрээнд Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах нийгэмлэгтэй хамтран хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулж “Хүнсний бүтээгдэхүүний шошгололтонд тавигдах шаардлага”, “Хүнсний бүтээгдэхүүний илчлэг тооцох аргачлал”, “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын шалгуур үзүүлэлт” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, лабораторийн үйл ажиллагаатай танилцууллаа.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл