Сурагчдад мэдлэг, зөвлөгөө өгчээ

Нэмэгдсэн: 2018-10-15 08:48:58

Сурагчдад мэдлэг, зөвлөгөө өгчээ

Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас "Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад-Иргэн таны оролцоо" аяны хүрээнд Биндэр сумын ЕБС-ийн үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийж 34 сурагчдад хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлын талаар мэдлэг, зөвлөгөө өглөө.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл