ХУУЛЬ БУСААР АН ХИЙХ, ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ САМАР ЖИМС ТҮҮХГҮЙ БАЙХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА

Нэмэгдсэн: 2018-07-09 07:17:47

ХУУЛЬ БУСААР АН ХИЙХ, ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ САМАР ЖИМС ТҮҮХГҮЙ БАЙХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА


Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл