Нийтийн эдэлбэр газар болон ногоон бүсэд хог хаяхыг хориглоно

Нэмэгдсэн: 2018-06-25 03:28:05

Нийтийн эдэлбэр газар болон ногоон бүсэд хог хаяхыг хориглоно

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл