НҮБ-ын “Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн Хамтарсан хөтөлбөр” амжилттай хэрэгжиж дууслаа.

Нэмэгдсэн: 2013-06-10 17:19:55

 

НҮБ-ын “Ус хангамж, ариун цэврийн  байгууламжийн Хамтарсан  хөтөлбөр”
амжилттай хэрэгжиж дууслаа.

  06 дугаар сарын 06-нд Аймгийн төв Алтай хотод НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Хүүхдийн сан, Хүн амын сан, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гэсэн 4 төрөлжсөн байгууллагын Баян-Уул, Төгрөг сумдад хэрэгжүүлж дуусч буй Хамтарсан хөтөлбөрийн "Туршлага солилцох” семинар болж өнгөрлөө.

  Тус семинарыг  аймгийн ЗДТГ, ЭМГ, БСГ, МХГ, БОГ-ын төлөөлөл, сумдын Засаг дарга, орлогч,  Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид,  төсөл хэрэгжсэн Баян-Уул, Төгрөг сумдаас эрүүл мэндийн төвийн ерөнхий эмч, цэцэрлэгийн эрхлэгч, сургуулийн захирал, нийт 35 хүнийг оролцуулан зохион байгууллаа.
  Энэ үеээр төсөл хэрэгжүүлэгч сумдын ололт амжилтыг үнэлж дүгнэсэн  илтгэлүүдийг сонсож, сайн туршлага хуваалцах, цаашид үр дүнг тогтвортой авч явах тогтвортой байдлын стратеги төлөвлөгөөний төсөлтэй танилцаж, Монгол орны говийн бүсийн хүн амын аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилго бүхий бодлогын зөвлөмжийн төсөлд  санал өгөх зэргээр  семинарыг амжилттай зохион байгууллаа.

--- o0o ---

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл