Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 10 дугаар сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна

Нэмэгдсэн: 2020-04-20 09:01:06

Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 10 дугаар сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл