Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 09 дүгээр сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна

Нэмэгдсэн: 2020-04-20 09:00:42

Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 09 дүгээр сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл