Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 06 дугаар сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг өссөн дүнгээр танилцуулж байна

Нэмэгдсэн: 2019-07-04 02:10:01

Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 06 дугаар сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг өссөн дүнгээр танилцуулж байна
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл