Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 01 дүгээр сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна

Нэмэгдсэн: 2019-02-22 03:13:04

Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 01 дүгээр сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна

Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 01 дүгээр сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл