Архивын ерөнхий газрын 2018 оны 11 дүгээр сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тоон мэдээг танилцуулж байна

Нэмэгдсэн: 2018-12-11 02:34:30

Архивын ерөнхий газрын 2018 оны 11 дүгээр сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тоон мэдээг танилцуулж байна

Архивын ерөнхий газрын 2018 оны 11 дүгээр сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тоон мэдээг танилцуулж байна

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл