Архивын ерөнхий газар

Хаяг:  Хаяг: Архивын Ерөнхий Газрын цогцолбор байр 10-р хороо, Хан-Уул дүүрэг 17120, Улаанбаатар хот, Монгол улс

This will be replaced with the Google Map.

"Архивын ерөнхий газар" - Удирдлагтай холбогдох

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

ЗУГ-ын дарга

Л.Баасанбаяр

77002082

Мэргэжил,арга зүйн удирдлагын газрын дарга

Б.Цэндсүрэн

77002086

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ,дотоод аудитын хэлтсийн дарга

Ч.Оюунчимэг

77002085

Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга

Д.Батжаргал

77002098

Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн дарга

Б.Цэвэлмаа

77002099

Лавлагаа үйлчилгээний төвийн эрхлэгч

С.Шижирбаатар

77002087

Түүхийн баримтын архивын эрхлэгч

М.Байгалмаа

77002089

Цахим сангийн төвийн эрхлэгч

Ц.Мөнх-Эрдэнэ

77002091

Зураг төслийн баримтын архивын эрхлэгч

О.Тунгалаг

77002093

Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтын архивын эрхлэгч

П.Даваасүрэн

77002092

Улс төрийн нам, олон нийтийн байгууллагын баримтын архивын эрхлэгч

Ш.Эрдэнэбат

77002094

Сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх төвийн эрхлэгч

С.Пүрэвсүрэн

77002095

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл