Улсын бүртгэл, оюуны өмчийн ерөнхий газар

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Цагдаагийн гудамж

Утас : 1890 /энгийн утасны тарифаар/
Факс : 976-11-320083
И-мэйл хаяг :contact@registrationmongolia.com
Вэб сайт :http://www.burtgel.gov.mnwww.burtgel.mn

УТАСНЫ ДУГААРУУД

д/д

Нэгжийн нэр

Ажлын утас

Удирдлага

1

Ерөнхий газрын даргын туслах

320083

2

Тэргүүн дэд дарга

262903

3

Дэд дарга

350409

Тамгын газар

4

Газрын дарга

320095

5

Газрын ахлах мэргэжилтэн

321242, 320765

6

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

321242

7

Өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн

70122014

8

Хэвлэл, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

313576

9

Бичиг хэрэг

320502

10

Бичиг хэрэг

264797

11

Хуулийн хэлтэс

313576, 320511

12

Мэдээлэл, шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

320765

13

Санхүү, бүртгэлийн хэлтэс

320907, 320370

14

Сургалт, сурталчилгаа, гадаад харилцааны төв

320146

15

Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын хэлтэс

320912

Иргэний бүртгэлийн газар

16

Газрын дарга

260265

17

Улсын ахлах бүртгэгч

263450

18

Иргэний бүртгэл, статистикийн хэлтэс

350261

19

Гадаадын иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл

70113239

20

Иргэний гадаадад зорчих эрхийн бүртгэлийн хэлтэс

350072

21

Ахлах бүртгэгч

70114596

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газар

22

Газрын дарга

260271

23

Ахлах улсын бүртгэгч

264895

23

Эд хөрөнгийн бүртгэл, цахимжуулалтын хэлтэс

264727

24

Ахлах мэргэжилтэн

264895

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар

25

Газрын дарга

351416

26

Ахлах улсын бүртгэгч

351315, 70113580

27

Улсын бүртгэгч нар

70113937

Мэдээллийн технологийн газар

 

28

Газрын дарга

260274

29

Мэдээллийн сан,програм хангамжийн хэлтэс

260274

30

Инженерүүд

264912

Бүртгэлийн хяналтын газар

31

Газрын дарга

70114594

32

Хяналтын улсын ахлах байцаагч

351245

33

Хяналтын улсын бүртгэгч нар

70113937

Улсын бүртгэлийн төв архив

34

Газрын дарга

263363

35

Иргэний баримтын архив

266746

35

Эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архивын хэлтэс

262794, 70113573

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН УДИРДЛАГА, ГАЗРЫН ДАРГА НАР ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

д/д

Нэр, албан тушаал

Хүлээн авч уулзах чиглэл

Хүлээн авах

Гараг

Цаг

 

1

Дарга /Ц.Пүрэвдорж/

Байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй холбоотой бүх асуудал

 

Мягмар

10.00-14.00

 

2

Тэргүүн дэд дарга
/Т.Баттулга/

Иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй холбоотой бүх асуудал

 

Даваа

09.00-14.00

3

Дэд дарга
/Р.Даваадорж/

Бүртгэлийн хяналт, архивын үйл ажиллагаа, лавлагаатай холбоотой бүх асуудал

 

Мягмар

09.00-14.00

4

Дэд дарга

Захиргаа, мэдээллийн технологийн чиглэлийн бүх асуудал

 

Лхагва

09.00-14.00

5

Тамгын газрын дарга
/С.Алтангэрэл/

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа, хүний нөөцтэй холбоотой бүх асуудал

 

Пүрэв

13.00 -17.00

6

Иргэний бүртгэлийн газрын дарга
/Ч.Чанлуулодой/

Иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй холбоотой бүх асуудал

 

Баасан

13.00 -17.00

7

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газрын дарга /Ш.Жолбарс/

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй холбоотой бүх асуудал

 

Даваа

13.00 -17.00

8

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газрын дарга /Н.Туяа /

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй холбоотой бүх асуудал

 

Мягмар

13.00 -17.00

9

Мэдээллийн технологийн газрын дарга Б.Чимэддорж

Мэдээллийн технологи, програм хангамжтай холбоотой бүх асуудал

 

Лхагва

13.00 -17.00

10

Бүртгэлийн хяналтын газрын дарга
/Ц.Ганзориг/

Бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол болон бусад хяналтын бүх асуудал

 

Пүрэв

13.00 -17.00

11

Улсын бүртгэлийн төв архивын газрын дарга /С.Оюунгэрэл/

Архивын үйл ажиллагаа, лавлагаатай холбоотой асуудал

 

Баасан

13.00 -17.00

12

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын дарга /С.Содномдорж/

Нийслэл, дүүргийн бүртгэлийн газар, хэлтсийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй холбоотой бүх асуудал

 

Мягмар

13.00 -1 7.00

This will be replaced with the Google Map.

"Улсын бүртгэл, оюуны өмчийн ерөнхий газар" - Удирдлагтай холбогдох

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл