ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР /2016-2020 ОН/ АЛСЫН ХАРАА Дэвшилтэт техник, технологид суурилсан, олон улсын жишигт нийцсэн үйлчилгээ үзүүлж, бүс нутгийн хэмжээнд тэргүүлэгч гаалийн байгууллага болох. ЭРХЭМ ЗОРИЛГО Гаалийн байгууллагын эрхэм зорилго нь үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах, олон улсын хууль ёсны худалдааг хөнгөвчлөх, улсын төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэхэд оршино. Бидний эрхэмлэх үнэт зүйлс: • Мэдлэг, дэвшилтэт технологи, инновацид суурилсан үйлчилгээ • Ил тод байдлыг хангах, шударга, шуурхай, ёс зүйтэй ажиллах байгууллагын соёл • Өргөн мэдлэг, нарийн мэргэшил, багаар ажиллах чадвар • Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл