УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Нэмэгдсэн: 2020-05-30 20:19:27

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Дундговь аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлийн захиалгаар

  1. Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Архивын тасгийн дарга,
  2. Дундговь аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн дарга бөгөөд аймгийн ерөнхий архитектор,
  3. Дундговь аймгийн Луус сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны дарга,
  4. Дундговь аймгийн Хулд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны дарга,
  5. Дундговь аймгийн Дэрэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны дарга.
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл