Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

утас: 70592494

факс: 70592494

e-mail: info@dundgovi.gov.mn

web: www.dundgovi.gov.mn

This will be replaced with the Google Map.

"Дундговь" - Удирдлагтай холбогдох

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

Аймгийн Засаг дарга

О.Бат-Эрдэнэ

70592895

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Ц.Эрдэнэсүрэн

70592494

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл