Сургалтад хамрагдлаа

Нэмэгдсэн: 2018-02-23 01:01:49

Сургалтад хамрагдлаа

 Турк улсын Измир хотод “Ажилтны баталгаажуулалт эрхэлдэг байгууллагад тавих ерөнхий шаардлага,”, “Лифтийн техникийн хяналтын мэргэшсэн ажилтны баталгаажуулалт”–ын чиглэлээр ISO/IEC 17024 стандартын дагуу зохион байгуулсан сургалтад Итгэмжлэлийн газрын ахлах мэргэжилтэн А.Нэргүйсайхан 2018 оны 2 дугаар сарын 12-ноос 16-ны өдрүүдэд хамрагдан, гэрчилгээ авлаа.
  Сургалтын зорилго нь Ажилтны баталгаажуулалт эрхэлдэг байгууллагад тавих ерөнхий шаардлага, шалгуурын талаарх мэдлэгээ дээшлүүлэн, Турк улсын  туршлагаас судлан, баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр үндэсний хэмжээнд ажиллах итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллагуудыг бий болгоход өндөр ач холбогдол бүхий сургалт болж өнгөрлөө.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл