БУУЛТ ХӨӨРӨЛТ, ӨНГӨРӨЛТ, ОРОН НУТГИЙН НИСЛЭГ ӨСЛӨӨ

Нэмэгдсэн: 2019-03-13 02:11:10

БУУЛТ ХӨӨРӨЛТ, ӨНГӨРӨЛТ, ОРОН НУТГИЙН НИСЛЭГ ӨСЛӨӨ

 

Өнгөрөгч 7 хоногт /2019.03.1-7/ өнгөрөлтийн нислэгийг 2018 оны мөн үетэй харьцуулбал 13,3 хувиар өсчээ. Өнгөрөлтийн нислэг нэмэгдэх нь Навигацийн үйлчилгээний хураамжаас Монгол Улсад орох орлого нэмэгддэг чухал ач холбогдолтой үзүүлэлт юм.

Мөн орон нутгийн нислэг 2,8 хувиар өссөн таатай мэдээлэл байна. Орон нутгийн оршин суугчид агаарын тээврээр үйлчлүүлэх сонирхол нэмэгдэж байгааг энэхүү үзүүлэлт харуулж байгаа юм. Ингээд  өнгөрөгч 7 хоногийн нислэгийн мэдээллийг инфографик мэдээллээр толилуулья.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл