Шилдэг бүтээлүүд хуанлийн хуудаснаа

Нэмэгдсэн: 2014-07-30 09:16:34

 

“Хог хаягдлыг баялаг болгох нь” сэдэвт гар зургийн уралдаанд ирсэн зургаан сургуулийн 289 бүтээлээс шалгарсан шилдэг бүтэлүүдээс бүрдсэн хуанлийг Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын төвөөс эмхэтгэн гаргажээ.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл