Шилдэг бүтээлүүд хуанлийн хуудаснаа

Нэмэгдсэн: 2014-07-30 09:16:34

 

“Хог хаягдлыг баялаг болгох нь” сэдэвт гар зургийн уралдаанд ирсэн зургаан сургуулийн 289 бүтээлээс шалгарсан шилдэг бүтэлүүдээс бүрдсэн хуанлийг Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын төвөөс эмхэтгэн гаргажээ.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл