Баянзүрх дүүргийн Онцгой комиссоос анхааруулж байна

Нэмэгдсэн: 2019-05-21 06:53:28

Баянзүрх дүүргийн Онцгой комиссоос анхааруулж байна

''Түймрийн аюултай үе” гэж тухайн нутаг дэвгэрт ой хээрийн түймэр гарах байгалийн нөхцөл бүрдсэн хуурайшилт бүхий цаг хугацаа буюу жил бүрийн 3 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 10-ны өдөр, 9 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүртэлх хугацааг хэлнэ. Иймд дүүргийн Онцгой комиссоос ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэрийлэхийг анхааруулж байна.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл