Алслагдсан цэгүүдэд ажиллаж байна

Нэмэгдсэн: 2019-03-05 06:37:23

Алслагдсан цэгүүдэд ажиллаж байна

Баянзүрх дүүрэг дэх Замын Цагдаагийн хэлтсээс тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал болон зам тээврийн аваар ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулдаг. Дулааны улирал ирж байгаатай холбогдуулан дүүргийн алслагдсан цэгүүдэд зам тээврийн аваар осол ихээр гарч байгаатай холбогдуулан тус хэлтсээс хяналт, шалгалтыг эрчимжүүлж байна. Тухайлбал тус хэлтсээс ‘’Тээврийн хэрэгслийн гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал’’ хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаагаас гадна авто машины хурд хэмжигчийг тодорхой цэгүүдэд байрлуулан ажиллаж байна. 

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл