Микро, автобуснуудад шалгалт хийв

Нэмэгдсэн: 2018-11-15 09:13:36

Микро, автобуснуудад шалгалт хийв

Баянзүрх дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтэс, Тээврийн цагдаагийн алба болон Баянзүрх оношилгооны төв хамтран Наран туул захын чиглэлд Нийтийн тээвэрт үйлчилж буй микро, автобуснуудад шалгалт хийлээ. Тухайлбал тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ болон тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт хийж, арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Түүнчлэн шил цуурсан хагарсан зэрэг өнгө үзэмж муутай бүрэн бусар хөдөлгөөнд оролцож бжй тээврийн хэрэгслүүдийн бичиг баримтыг хурааж дүүргийн оношилгонд шилжүүлж зөрчил дутагдлыг арилгуулж байна.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл