Ажлын хэсэг Баянзүрх дүүрэгт ажиллаж байна

Нэмэгдсэн: 2018-09-21 01:45:29

Ажлын хэсэг Баянзүрх дүүрэгт ажиллаж байна

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх тухайн жилийн үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх, дүүргийн төсвийн сахилга, хариуцлагыг сайжруулан тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх зорилгын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар түүний дэргэдэх болон харьяа хэлтэс нэгжүүдийн үйл ажиллагааг хариуцаж ажиллах үүрэг бүхий ажлын хэсэг Баянзүрх дүүрэгт ажиллаж байна.Ажлын хэсгийг Захирагчийн Ажлын албаны Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн дарга Ц.Рэгзэдмаа ахалж байгаа бол ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд тус албаны холбогдох албан хаагчид болон Төрийн бус байгууллагуудын тэргүүнүүд ажиллаж байна. 

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл