1435 аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэний Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх гэрээг сунгав

Нэмэгдсэн: 2018-04-12 06:45:05

1435 аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэний Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх гэрээг сунгав

Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсээс дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэний Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх гэрээний сунгалтыг хийлээ.

Тухайлбал дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 1435 аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэний гэрээг Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт Худалдаа үйлчилгээ эрхлэх нийтлэг журмын дагуу сунгасан байна хэмээн Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээллийн албанаас мэдээллээ..

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл