Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

Нэмэгдсэн: 2019-11-04 15:24:07

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАРТ АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧ НЭГДЭХ, НИЙЛЭХ ЗАМААР ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАГДАХ, БУСАД КОМПАНИЙН ХУВЬЦААГ ХУДАЛДАН АВАХ ТОХИОЛДОЛД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.

Санал болгож байна
2019-11-04 15:22:41

2019-11-04 15:18:50

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл