Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

Орхон аймгийн Орон тооны бус салбар зөвлөлийн ажлын тайлан мэдээ.

Нэмэгдсэн: 2019-01-11 07:24:15

Орхон аймгийн Орон тооны бус салбар зөвлөлийн ажлын тайлан мэдээ.

Орхон аймгийн Орон тооны бус салбар зөвлөлөөс Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах Улсын зөвлөгөөнөөс гарсан зөвлөмж, чиглэлийн дагуу зохион байгуулсан арга хэмжээ, ажлын тайлан мэдээ ирлээ.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл