Орон сууцны 8 хувийн зээлээр 5000 өрх орон сууцтай болно

Нэмэгдсэн: 2018-01-09

Орон сууцны 8 хувийн зээлээр 5000 өрх орон сууцтай болно
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл