2018 онд хүүхэд бүр цэцэрлэгт хамрагдах их ажил эхэлнэ

Нэмэгдсэн: 2017-12-05

2018 онд хүүхэд бүр цэцэрлэгт хамрагдах их ажил эхэлнэ
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл