2018 оны улсын төсөвт бүх хүүхэд 2 ээлжээр хичээллэх сургуулиудыг барих төсөв тусгагдсан

Нэмэгдсэн: 2017-12-05

2018 оны улсын төсөвт бүх хүүхэд 2 ээлжээр хичээллэх сургуулиудыг барих төсөв тусгагдсан
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл