0-3 настай хүүхдээ асарч буй эхэд сард 50 мянган төгрөг олгоно

Нэмэгдсэн: 2017-11-14

0-3 настай хүүхдээ асарч буй эхэд сард 50 мянган төгрөг олгоно

0-3 настай хүүхдээ асарч буй эхэд сард 50 мянган төгрөг олгоно

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл