Тэтгэврийн хэмжээг инфляцитай уялдуулан индексжүүлж нэмэгдүүлнэ

Нэмэгдсэн: 2017-11-14

Тэтгэврийн хэмжээг инфляцитай уялдуулан индексжүүлж нэмэгдүүлнэ
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл