Төрийн албан хаагчдад сахилга, хариуцлага, ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгоно

Нэмэгдсэн: 2017-11-14

Төрийн албан хаагчдад сахилга, хариуцлага, ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгоно
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл