Монгол Улсын Ерөнхий сайд тэргүүтэй албаны хүмүүс Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймагт ажиллалаа /фото сурвалжлага 2017.03.22-25/

Нэмэгдсэн: 2017-03-27

Цэргийн хүрээний жагсаалаар Ерөнхий сайдыг угтав /Өвөрхангай аймаг, Төв талбай 2017.03.25/

Аймгуудын мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцав 

Өвөрхангай аймаг. МСҮТ /2017.03.25/

Баруун бүсийн оношилгооны төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа /Ховд аймаг 2017.03.22/

Говь-Алтай аймгийн Нэгдсэн төв эмнэлэгт УАЗ Фургон автомашин өгөв /2017.03.23/

Говь-Алтай аймгийн иргэдтэй уулзалт хийлээ /Говь-Алтай аймгийн Хөгжимт драмын театр 2017.03.23/

Ховд аймгийн иргэдтэй уулзалт хийв /Ховд аймгийн Хөгжимт драмын театр 2017.03.22/

Баянхонгор аймгийн иргэдтэй уулзалт хийв /Баянхонгор аймгийн хөгжимт драмын театр 2017.03.24/ 

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл