Шувуун фабрик чиглэлийн 22.5км авто замын ажил

Нэмэгдсэн: 2013-05-27 11:25:54

Хан Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрийн зам дахь Шувуун фабрик чиглэлийн 22.5км авто замын ажил 30,5 тэр бумын өртгөөр босгоно

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл