Малчин эмэгтэйчүүдийн чуулга, уулзалт

Нэмэгдсэн: 2014-03-13 12:04:22

Хөвсгөл аймгийн 24 сумаас 300 гаруй малчин эмэгтэйчүүд оролцлоо.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл