Хэнтий аймгийн ажилгүйдэл 16%-иар буурсан байна

Нэмэгдсэн: 2013-05-30 18:03:05

.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл