“Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын /ахлах/ байцаагчдыг чадавхижуулах” сургалт, хэлэлцүүлэг

Нэмэгдсэн: 2016-11-09 16:30:35

МХЕГ-аас “Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын /ахлах/ байцаагчдыг чадавхижуулах” сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл