“Цөмийн болон цацрагийн хяналтын зохицуулалт”бүс нутгийн сургалт

Нэмэгдсэн: 2016-11-01 16:30:44

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага болон Бүгд Найрамдах Киргиз, Бүгд Найрамдах Тажик улсын холбогдох байгууллагын албан тушаалтнууд “Цөмийн болон цацрагийн хяналтын зохицуулалт” сэдэвт бүс нутгийн сургалтад хамрагдаж байна. 

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл