Тагнуулын ерөнхий газрын Тусгай архивын 80 жилийн ойд ...

Нэмэгдсэн: 2013-05-30 16:44:51

 Монгол Улсын ууган архивуудын нэг болох Тагнуулын ерөнхий газрын Тусгай архив нь ДХГ-ын даргын 1932 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн ¹44 тоот тушаалаар анх байгууллагджээ.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл