ТЕГ-ын "Эрч спорт" хороо

Нэмэгдсэн: 2013-05-30 16:42:56

 ТЕГ-ын "Эрч спорт" хороо нь 2005 онд "Эрч" клуб нэртэйгээр байгуулагдсан.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл