ХЗ-н сайд 2015 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдөр архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгийн удирдамж хуваарь, дүгнэх үзүүлэлт, аргачлал баталлаа.

Нэмэгдсэн: 2015-06-29 11:53:13

ХЗ-н сайд 2015 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдөр архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгийн удирдамж хуваарь, дүгнэх үзүүлэлт, аргачлал баталлаа.

Энд дарж    үзнэ үү.Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл