Гурвансайхан Өндөршил суманд “Иргэдээ сонсоё” төрийн үйлчилгээ үзүүлэх өдөрлөг зохион байгуулагдлаа

Нэмэгдсэн: 2017-04-06 15:06:52

ХОХБТХ-ийн Ахлах мэргэжилтэн П.Очирбат иргэдтэй хийх уулзалт дээр ард иргэдэд өөрийн хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой танилцуулга тарааж, асуултанд хариу тайлбар хийж байна.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл