Шарын гол сумын өвөлжилтийн байдалтай танилцав

Нэмэгдсэн: 2016-11-29 08:59:31

https://youtu.be/01etM0Redu0


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл