“Гүйдлийн трансформаторын COOMET-681/ru/16” нэмэлт харьцуулалтад оролцож байна

Нэмэгдсэн: 2017-03-15 11:55:04

“Гүйдлийн трансформаторын COOMET-681/ru/16” нэмэлт харьцуулалтад  оролцож байна

Европ-Азийн Хэмжилзүйн байгууллагын Цахилгаан хэмжлийн техникийн хороо-1.3 (COOMET EM)-ын “Гүйдлийн трансформаторын нэмэлт харьцуулалт COOMET-681/ru/16” олон улсын харьцуулалтын  төлөвлөгөөний дагуу  2017 оны 2 дугаар сарын 21-нээс оролцож байна. Олон улсын харьцуулалтыг зохион байгуулагч толгой лаборатори нь ОХУ-ын Уралын хэмжил зүйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн”  (ФГУП” УНИИМ”) юм.
Энэ харьцуулалтад ОХУ, Украйн, Грузин, Румын, Казакстан, Беларусь, Турк зэрэг 8 орон оролцож байгаа бөгөөд СХЗГ-ын ХЗХ,ХХШБГ-нь 2016 онд  харьцуулалтад оролцох хүсэлт гаргасны дагуу 2017 оны 2 дугаар сараас олон улсын харьцуулалтын 5 дахь орон болон хэмжил хийж дууслаа.
Тус харьцуулалтын дээж хэмжих хэрэгсэл нь ОХУ-ын 0,003 ангийн өндөр нарийвчлалтай ТТЭ-100, 100 А-ийн ТТЭ-3000.5 загварын 0,5-3000 А хэмжих хязгаартай эталон трансформатор юм. 
ЦХХБЛ ба “ЦДҮС”ТӨХК, “УБ ЦТС” ТӨХК-ийн  лаборатори бүрд дараах тогтоосон утгуудад хэмжилт хийж гүйцэтгэж байна.
1 А; 5 A; 40 A; 150 A; 750 A; 1500 A; 2500 A; 5000 A / 5 A
0.5 A; 5 A; 50 A; 200 A; 600 A; 1200 A; 2000 A; 4000 A / 1 A   хэвийн гүйдлийн -1; 5; 20; 100; 120%-ийн утганд  гүйдлийн трансформаторын гүйдлийн εᵢ болон өнцгийн δᵢ алдааг тодорхойлно.
Сарын дотор  хэмжлийн үр дүнгийн хэмжлийн эргэлзээний төсөв, тооцоог бодож илгээх үүрэгтэй ажиллаж байна.
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл