Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээг олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа

Нэмэгдсэн: 2017-03-06 17:19:08

Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээг олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа

Стандарт, хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2017 оны 2 дүгээр сарын 24-ний өдөр хуралдаж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд явуулсан тохирлын үнэлгээний дүгнэлт, менежментийн тогтолцоонд явуулсан аудитын дүн, тайланг хэлэлцэж менежментийн  тогтолцоог хэрэгжүүлснийг баталгаажуулсан гэрчилгээг “Агь“ ХХК, “Би Эф Си ложистикс”, “Еврохан” ХХК –ын гэрчилгээг 3 жилээр олгох, 6 аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрх олгох, сунгах, 6 аж ахуйн нэгжид тохирлын гэрчилгээг 1-3 жилээр олгох, сунгах шийдвэрийг гаргалаа. Үүнд: 

Аж ахуй нэгжийн нэр

Баталгаажуулалтын объектын нэр

Шийдвэрлэсэн нь:

1.1

“ Агь” ХХК

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн MNS OHSAS18001:2012 стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд анхдагч аудит явуулсан тухай

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн MNS OHSAS 18001:2012 стандартыг хэрэгжүүлсэнд  гэрчилгээг 3 жилээр олгох

1.2

“ Агь” ХХК

Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны MNS ISO14001:2005 стандартыг хэрэгжүүлсэн байдалд анхдагч аудит явуулсан тухай

Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны MNS ISO14001:2005 стандартыг хэрэгжүүлсэнд гэрчилгээг 3 жилээр олгох

1.3

“Би Эф Си ложистикс” ХХК

Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2016стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай

Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 3 жилээр олгох

1.4

“Еврохан” ХХК

Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2016стандартыг хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч аудитявуулсан тухай

Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээг 2018.09.18 хүртэл олгох

2.1

“Өрмөн Уул”  ХХК

Жуулчны бааз

Үйлчилгээнд үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх  эрхийг 3 жилээр олгох

2.2

Сэлэнгэ аймгийн “Шижир” ЗГХХоршоо

“Шижир” нэрийн зөгийн бал 

Бүтээгдэхүүнд  үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг 3 жилээр сунгах

2.3

Сэлэнгэ аймгийн “ Үжээд” ХХК

“Сэлэнгэ” нэрийн цай

Бүтээгдэхүүнд  үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг 3 жилээр  сунгах

2.4

Сэлэнгэ аймгийн иргэн Баатар

Хмелийн талх

Бүтээгдэхүүнд үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэхэрхийг 3 жилээр  сунгах

2.5

“М- Си- Эс коко кола ” ХХК

Ундаа, жүүс

Бүтээгдэхүүнд үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг 3 жилээр сунгах

2.6

“Батбайгал” ХХК

Бялуу, бялуун бүтээгдэхүүн, жигнэмэл бүтээгдэхүүн, талх,талхан бүтээгдэхүүн

Бүтээгдэхүүнд  үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг 2 жилээр  сунгах

3.1

“М- Си- Эс коко кола”  ХХК

Ундаа, жүүс, савалсан ус

Бүтээгдэхүүнд үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг 3 жилээр  сунгах

3.2

“Батбайгал” ХХК

Бялуу, бялуун бүтээгдэхүүн, жигнэмэл бүтээгдэхүүн, талх,талхан бүтээгдэхүүн

Тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр сунгах

3.3

“Хөнгөн цагаан эдлэл” ХХК

Хөнгөн цагаан хайлшин сав суулга

Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр сунгах

3.4

“Монсүү” ХХК

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн

Тохирлын гэрчилгээг 1 жилээр сунгах

3.5

“Агь” ХХК

Гоймон 3 нэрийн

Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох

3.6

“Хустайн шил” ХХК

Гэрэлтүүлгийн багана

Тохирлын гэрчилгээг 3 жилээр олгох


БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл