Зуны цагийн тоололд шилжихгүй боллоо

Нэмэгдсэн: 2017-02-17 09:06:52

Зуны цагийн тоололд шилжихгүй боллоо

МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 2 дугаар сарын 08 ны өдрийн 50-р тогтоолоор 2015 оны 3 дугаар сарын 09-ний 82 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцож ЗУНЫ ЦАГИЙН ТООЛОЛД ШИЛЖИХГҮЙбайхаар шийдвэрлэсэн. Үүнтэй холбогдуулан интернетийн сүлжээ, комьпютерийн Микрософт системийн цагийг шинэ горимд шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг олон улсын DST болон Микрософт корпорациас WINDOWS TIME PACKAGE-ийн шинэчлэлтийг хийж байна. Эх сурвалжийг эндээс үзнэ үү!

СХЗГ-ын Цаг давтамжийн лаборатори

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл